Hjem

Arctic Roost

Norsk avdeling av

Association of Old Crows (AOC)


AOC er en ideel organisasjon som arbeider innen feltene Elektronisk Krigføring (EK), Informasjonsoperasjoner (IO) og Elektromagnetiske Operasjoner (EMO).


Organisasjonene har som formål å fremme interressen i, samt mulighetene som ligger innenfor EK og IO. Dette gjøres gjennom å danne forum for utveksling av informasjon, erfaring og ideer.


Arctic Roost ønsker å danne et godt samlingsted for alle med interresse for EK og IO i Norge.